INFLUENCIA DEL LIDER EN LA EMPRESA_9983

4 Votes | 0 Visits | Ang iyong boto [?]

HABILIDADES PARA LA ALTA DIRECCION_9984

1 Vote | 0 Visits | Ang iyong boto [?]

MARKETING, DIRECCION COMERCIAL E INVESTIGACIO ...

0 Votes | 0 Visits | Ang iyong boto [?]

TFM- CH

2 Votes | 0 Visits | Ang iyong boto [?]

MANIPULADOR DE ALIMENTOS_9754

2 Votes | 0 Visits | Ang iyong boto [?]

*VIDEOCONFERENCIAS PROPEDEUTICO PF_9988

4 Votes | 0 Visits | Ang iyong boto [?]